سبد خرید 0 x

Slide مجموعه ترنج
آدوراستایل
نقش ترنج زاييده تفكري ناب و عميق به جهان است كه در فرمهاي خود حركت به درون و رسيدن به وحدت را نمايان مي سازد. اين فرم انتزاعي در معماري، كتاب آرايي و به خصوص فرش ايراني جايگاه ويژه اي دارد. در عرفان و فلسفه ايراني، ترنج نماد جذبه و عشق و عرفان است.
ترنج آدور نگاهي ساده و مينيمال به گل ترنج ايراني دارد

آخرین محصولات

  • مجموعه ترنج

بكارگيري فرم سنتي و كلاسيك

ترنج را در بسياري از صنايع دستي و فرش ايراني (به بهترين شكل خود) ديده ايم هدف از ساده سازي، رسيدن به فرمي امروزي و مدرن بود تا بتواند وراي طراحي هاي سنتي با مخاطبان امروزي و سليقه جهاني نيز ارتباط برقرار كند تا از اين راه بتوانيم ترنج ايراني را در صنعت مد نيز ماندگار و متجلي سازيم. باشد كه نماد آن ترنج پرپيچ و تاب شود بر قامت شما . در اين مجموعه، از طرح اصيل ترنج كه همان فرم ميانه لوگو آدور نيز هست، به دو گل بسيار ساده رسيده ايم و از تكرار اين نقوش سعي در ايجاد بافتي جديد داشته ايم.

پخش ویدیو

بلاگ ترنج