سبد خرید 0 x

Slide انگاره انگاره، خيال ما است درباره اشكال پيرامونمان
انگاره يا طرح، در انتزاعي ترين فرم خود ميتواند به اشكال هندسي ساده مانند مربع مثلث و دايره شبيه باشد. مجموعه انگاره هاي آدور نگاهي بسيار خلاصه و ساده شده به فرم هاي بسيار متنوعي كه روزانه در اطراف خود ميبينيم دارد.

آخرین محصولات

  • مجموعه انگاره

انگاره

در اين مجموعه سعي كرده ايم خود را به رويكرد

  «كم، زيباست» نزديك كنيم.

محصولات مجموعه انگاره در طرح و رنگ ساده اند. به همين دليل ميتوان آنها را با انواع سبك هاي پوشش همراه كرد. باشد كه از اين راه، آدور عضو هميشگي كمد لباس شما باشد

بلاگ انگاره